fredag 29 januari 2010

Poängsystemet ändras inte

Det har tidigare spekulerats i att mästerskapets styrande organ diskuterat möjligheterna att ändra poängsystemet genom att ta bort poängen för sjätteplats. En av anledningarna till detta antas vara att man inte ansåg det troligt att det skulle vara mer än fem deltagande stall under 2010 och att man också anser att det var för mycket att dela ut poäng till sex av tio förare.

Nu verkar det dock som att det styrande organet har tänkt om då det idag meddelas att poängsystemet för 2010 kommer att se ut precis som det som användes för 2009, nämligen 9-6-4-3-2-1. Att poängsystemet inte ändras har sannolikt att göra med att det nya stallet Red Devil Racing anmält sig till säsongen och att Hell on Wheels Racing med största sannolikhet blir kvar - frågan är bara under vilket namn.