onsdag 23 september 2009

Stall & Förare 2011

Team Locust
0. Albán Proust, Frankrike
2. Nigel Mainsail, Storbritannien ¹ 
2. Enson Pittifaldi, Brasilien ²
Reservförare: Enson Pittifaldi, Brasilien
Reservförare: Jim Lark, Storbritannien
Stallchef: Daniel Sundström

Team Nu'Lell Racing
3. Leonardo Everestlundo, Italien
4. Johan-Carlos Fiskikällarn, Sverige
Reservförare: Boerne Aeckelsten, Storbritannien
Stallchef: Lelle Berglund

Guerilla Warfare on Wheels
5. Saoirse Farrell, Irland ¹^
5. Polly Pott, Kambodja ²^
6. Pira Sands, Irland ¹"
6. Fide Castrol ²"
Reservförare: Polly Pott, Kambodja
Reserförare: Fide Castrol
Stallchef: Henrik Rubensson

Red Devil Racing
7. Sikh Rahr Ringö, Norge
8. Öz G. Robbaré, Frankrike ¹#
8. Ralf Giskufe, Norge ²#
Reservförare: Ralf Giskufe, Norge
Reservförare: Halle Frälund, Sverige
Stallchef: Ove Gabrielsson

¹ Kraschade och skadade sig i USA:s Grand Prix, 4 september 2011. 
² Ersatte skadade Nigel Mainsail fr.o.m. Japans Grand Prix, 15 oktober 2011.
¹^ Kraschade och skadade sig i USA:s Grand Prix, 4 september 2011.
²^ Ersatte skadade Saoirse Farrell fr.o.m. Japans Grand Prix, 15 oktober 2011.
¹" Kraschade och skadade sig i USA:s Grand Prix, 4 september 2011.
²" Ersatte skadade Pira Sands fr.o.m. Japans Grand Prix, 15 oktober 2011.
¹# Kraschade och avled under Monacos Grand Prix, 3 september 2011.
²# Ersatte avlidne Öz G. Robbaré fr.o.m. USA:s Grand Prix, 4 september 2011.